تماس و همیاری

تماس با ما: radiomani2012@gmail.com

برای ادامۀ کار لطفا ما را یاری کنید.

برای کمک مالی از راه  پی پال، از این ایمیل استفاده کنید

asgarimani@yahoo.de

برای کمک مالی از راه بانکی، از شماره حساب بانکی زیر استفاده کنید

Asgari, Mirza Agha 

  Sparkasse Bochum Germany 

IBAN:DE51 4305 0001 0129 0461 32

SWIFT    BIC: WELADED 1BOC