میترا رشیدی : گشتی در ادبیات

میترا رشیدی: ابوعطای اصلاح طلبان در سربالایی (از مینا اسدی)
میترا رشیدی: شراب شیراز میترا رشیدی: ابوالحسن زریاب، اعجوبه ای تکرارناپذیرaudio]میترا رشیدی: آشپزی در دوران ساسانیانمیترا رشیدی: آلبالو دزدیmitra rashidi saadei bozorgmarde adabe iran 4mai17

میترا رشیدی: زادروز مانی شاعر
میترا رشیدی: برنامه نوروزی
میترا رشیدی: آشنایی بیشتر با بیژن اسدی پور
میترا رشیدی: زندگی خصوصی محمدرضا شجریان
از غروب تا غروب سیمین بهبهانی
میترا رشیدی: دمی با حافظ
میترا رشیدی: علی اکبر دهخدا
میترا رشیدی: رسول پرویزی و داستانهایش
میترا رشیدی: فرصتهای از دست رفته. نورالله فرازی
میترا رشیدی: خداوند جان و خرد
میترا رشیدی: مروری بر ادبیات فارسی
میترا رشیدی: سازمان ملل دو قورت و نیمش باقی استمیترا رشیدی: آشنایی دقیق تر با ابوریحان بیرونی

آواز بنان
میترا رشیدی: باغ غم از م. بهرامی
میترا رشیدی: درد نوزایی ایران
میترا رشیدی: درد نوزایش ایران
مرتضا میر آفتابی: داستان مرد طاس. اجرای میترا رشیدی

میترا رشیدی: یک مشت زمرد
میترا رشیدی: استیلای اعراب و قیامهای ایرانیان

میترا رشیدی: فرهنگ شرم زدۀ ایران
داستانی از عزیز نسین. اجرای میترا رشیدی
میترا رشیدی: دو گونه آزادیمیترا رشیدی: گفتگو با هوشمند عقیلی
میترا رشیدی: هزار و یک شب
میترا رشیدی: هزار و یک شب
میترا رشیدی: در بارۀ هیلاری کلینگتون
میترا رشیدی: خاموش شجاع الدین شفا. بخش دوم

میترا رشیدی: خاموشی دکتر شفا. بخش یکم
میترا رشیدی: خاطرات در گذر زمان
میترا رشیدی و علیرضا سپاسی: در بارۀ خیام
میترا رشیدی: کیش میترا
میترا رشیدی: لقمان حکیم چه می گفت
میترا رشیدی: ماه آذر، ماه خاموشی سعیدی سیرجانی

میترا رشیدی: پوینده و مختاری. خونهای فراموش شده
میترا رشیدی: محمد حجاری، هما و یلدا

میترا رشیدی: مارگارت تاچر، زن آهنین
میترا رشیدی: محمد عاصمی

میترا رشیدی: پای سخن دالای لاما

میترا رشیدی: از نزدیک با دکتر مرتضا میرآفتابی، شاعر و نویسندۀ تبعیدی
میترا رشیدی: نامه های فروغ به پرویز شاپور

میترا رشیدی: زادروز زرتشت
زادروز مانی
میترا رشیدی: یادی از شهین حنانه
مهدی ذکایی
میترا رشیدی: طلسم زمان
میترا رشیدی: سیمین دانشور
میترا رشیدی: سیمین دانشور
سیمین بهبهانی: مهر بخرید
سیمین بهبهانی: آن مرد تنهای من. برنامه ای از میترا رشیدی
سعیدی سیرجانی: سیمای دو زن
میترا رشیدی: سعیدی سیرجانی
میترا رشیدی، مانی و سعید احمدی نوروز 1996
میترا رشیدی: رندِ حافظ